Kỹ thuật Coder
Vũ Thị Đào

Ngọc Đào - 0902 37 38 52

 

Gia Đạt

Gia Đạt 0908 279 259

Chat Skype với quocdat473 

Trần Ngọc Trí

Mr Trí - 0937 209 279

 

Kim Anh

Kim Anh - 090 540 9299

Vũ Văn Niêm

Bùi Văn Tú

0902 234 879

 

Phạm Thị Huỳnh Như

Như Phạm

0949 666 895

 

Huỳnh Minh Tuấn

Huỳnh Minh Tuấn

0986 523 479

 

Phạm Quốc Đạt

Support Team 0938 052 079

Kỹ thuật Designer

Chồi Xanh 08 3974 3179

 

Huỳnh Tấn Anh

Ch?i Xanh Media 028 3974 3179 [24/7]

Khánh Bình

Ch?i Xanh Media 028 3974 3179 [24/7]

SUPPORT2

choixanh 08 3974 3179

Chat Skype với quocdat473

 

Nguyễn Lê Thu Trinh

Ch?i Xanh Media 028 3974 3179 [24/7]

Đặng Ngọc Thiên Thanh

 Đặng Ngọc Thiên Thanh -  0932 78 68 38

Chat Skype với quocdat473

SRV176

Ch?i Xanh Media 028 3974 3179 [24/7]