Nguyễn Quang Tiến

Hỗ trợ khách hàng 028 3974 3179

Chat Skype với quocdat473 

Vũ Thị Đào

Ngọc Đào - 0902 37 38 52

 

Gia Đạt

Gia Đạt 0908 279 259

Chat Skype với quocdat473 

Trần Ngọc Trí

Mr Trí - 0937 209 279

 

Phòng kế toán

Kim Anh - 090 540 9299

Bùi Văn Tú

Bùi Văn Tú

0902 234 879

 

Trần Ái Nhi

Nhi Trần

0902 879 259

 

Huỳnh Minh Tuấn

Huỳnh Minh Tuấn

0986 523 479

 

MB

Support Team 0938 052 079

Kỹ thuật Coder

Chồi Xanh 08 3974 3179

 

Kỹ thuật Designer

Chồi Xanh Media 08 3974 3179 [24/7]

Chat Skype với quocdat473 

Đặng Ngọc Thiên Thanh

 Đặng Ngọc Thiên Thanh -  0932 78 68 38

Chat Skype với quocdat473

SRV176

Ch?i Xanh Media 028 3974 3179 [24/7]

Đào Nguyễn Thanh Vân

Ch?i Xanh Media 028 3974 3179 [24/7]

Tran Duong Thao Uyen

Ch?i Xanh Media 028 3974 3179 [24/7]

Lê Thị Bích Ngọc

Ch?i Xanh Media 028 3974 3179 [24/7]

SRV181

choixanh 08 3974 3179

Chat Skype với quocdat473

 

Lê Thị Cẩm Giang

Ch?i Xanh Media 028 3974 3179 [24/7]

Bùi Văn Tú

Ch?i Xanh Media 028 3974 3179 [24/7]

Nguyễn Thị Kim Phụng

Ch?i Xanh Media 028 3974 3179 [24/7]

Trần Thị Ngọc Nhi

Ch?i Xanh Media 028 3974 3179 [24/7]

Nguyễn Lê Thu Trinh

Ch?i Xanh Media 028 3974 3179 [24/7]

Nguyễn Thị Thúy Kiều

Ch?i Xanh Media 028 3974 3179 [24/7]