Dao Nguyen Thanh Van

Hỗ trợ khách hàng 028 3974 3179

Chat Skype với quocdat473 

Vũ Thị Đào

Ngọc Đào - 0902 37 38 52

 

Gia Đạt

Gia Đạt 0908 279 259

Chat Skype với quocdat473 

Trần Ngọc Trí

Mr Trí - 0937 209 279

 

Phòng kế toán

Kim Anh - 090 540 9299

Bùi Văn Tú

Bùi Văn Tú

0902 234 879

 

Trần Ái Nhi

Nhi Trần

0902 879 259

 

Huỳnh Minh Tuấn

Huỳnh Minh Tuấn

0986 523 479

 

Support Team

Support Team 0938 052 079

Phòng kỹ thuật

Chồi Xanh 08 3974 3179

 

Kỹ thuật Designer

Chồi Xanh Media 08 3974 3179 [24/7]

Chat Skype với quocdat473 

Đặng Ngọc Thiên Thanh

 Đặng Ngọc Thiên Thanh -  0932 78 68 38

Chat Skype với quocdat473

Support Team

Ch?i Xanh Media 028 3974 3179 [24/7]

Support Team

Ch?i Xanh Media 028 3974 3179 [24/7]

Support Team

Ch?i Xanh Media 028 3974 3179 [24/7]

Support Team

Ch?i Xanh Media 028 3974 3179 [24/7]

server

choixanh 08 3974 3179

Chat Skype với quocdat473

 

Support Team

Ch?i Xanh Media 028 3974 3179 [24/7]

Support Team

Ch?i Xanh Media 028 3974 3179 [24/7]

Support Team

Ch?i Xanh Media 028 3974 3179 [24/7]

Support Team

Ch?i Xanh Media 028 3974 3179 [24/7]

Support Team

Ch?i Xanh Media 028 3974 3179 [24/7]

Support Team

Ch?i Xanh Media 028 3974 3179 [24/7]