Vũ Thị Đào

Ngọc Đào - 0902 37 38 52

 

Phạm Quốc Đạt

Gia Đạt 0908 279 259

Chat Skype với quocdat473 

Trần Ngọc Trí

Mr Trí - 0937 209 279

 

Huỳnh Minh Tuấn

Huỳnh Minh Tuấn

0986 523 479

 

Kim Anh

Kim Anh - 090 540 9299

Nguyễn Lê Thu Trinh

Ch?i Xanh Media 028 3974 3179 [24/7]

Đặng Ngọc Thiên Thanh

 Đặng Ngọc Thiên Thanh -  0932 78 68 38

Chat Skype với quocdat473

Kỹ thuật Designer

Chồi Xanh 08 3974 3179

 

Admin System

Chồi Xanh 08 3974 3179

Chat Skype với quocdat473

Admin Server

Support Team 0938 052 079