Hạ Long Co

Chồi Xanh Media 0932784744 [24/7]

Chat Skype với quocdat473

Vũ Thị Đào

Ngọc Đào - 0902 37 38 52

 

Gia Đạt

Gia Đạt 0908 279 259

Chat Skype với quocdat473 

Trần Ngọc Trí

Mr Trí - 0937 209 279

 

Hạ Long Co

Bùi Sinh Tư

0934 158 005

 

Phòng kế toán

Kim Anh - 090 540 9299

Nguyễn Trần Trình

Nguyễn Trần Trình

0902 879 259

 

Trương Thị Thu Diệu

Thu Diệu

0949 666 895

 

Hạ Long Co

 Hồng hạnh

 090.223.4879

 

Hạ Long Co

Tuấn Nguyễn

0932 044 844

 

Huỳnh Minh Tuấn

Huỳnh Minh Tuấn

0986 523 479

 

Kỹ thuật Designer

Chồi Xanh Media 08 3974 3179 [24/7]

Chat Skype với quocdat473 

server

choixanh 08 3974 3179

Chat Skype với quocdat473

 

Hạ Long Co

Tôi sinh ra để phục vụ khách hàng

Duy An 0932 784 744