Dao Nguyen Thanh Van

Hỗ trợ khách hàng 028 3974 3179

Chat Skype với quocdat473 

Hạ Long 181

Chồi Xanh Media 0932784744 [24/7]

Chat Skype với quocdat473

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Hỗ trợ khách hàng 028 3974 3179

Chat Skype với quocdat473 

Vũ Thị Đào

Ngọc Đào - 0902 37 38 52

 

Gia Đạt

Gia Đạt 0908 279 259

Chat Skype với quocdat473 

Trần Ngọc Trí

Mr Trí - 0937 209 279

 

Hạ Long Co

Bùi Sinh Tư

0934 158 005

 

Phòng kế toán

Kim Anh - 090 540 9299

Le Thi Le Chi

Nguyễn Trần Trình

0902 879 259

 

Trương Thị Thu Diệu

Thu Diệu

0949 666 895

 

Mr Minh

 Hồng hạnh

 090.223.4879

 

Trần Ái Nhi

Nhi Trần

0902 879 259

 

Huỳnh Minh Tuấn

Huỳnh Minh Tuấn

0986 523 479

 

Support Team

Support Team 0938 052 079

Phòng kỹ thuật

Chồi Xanh 08 3974 3179

 

Kỹ thuật Designer

Chồi Xanh Media 08 3974 3179 [24/7]

Chat Skype với quocdat473 

Tran Minh Duc

Chồi Xanh Media 08 3974 3179 [24/7]

Đặng Ngọc Thiên Thanh

 Đặng Ngọc Thiên Thanh -  0932 78 68 38

Chat Skype với quocdat473

server

choixanh 08 3974 3179

Chat Skype với quocdat473