Bùi Thị Cẩm

Ms Cẩm

tieptan@choixanh.net

Mobile: 0932 784 744

028 3974 3179

Vũ Đào KD

choixanh@choixanh.net

Mobile: 0905409299

028 3974 3179

Kỹ thuật Coder

Support

choixanh@choixanh.net

Mobile: 028 3974 3179

028 3974 3179

Phương Ngân

choixanh@choixanh.net

Mobile: 0983382719

028 3974 3179

Mỹ Hương

choixanh@choixanh.net

Mobile: 0908890375

028 3974 3179

Vũ Thị Đào

Ngọc Đào

dao.vu@choixanh.net

Mobile: 090 540 9299

028 3974 3179

Gia Đạt

Gia Đạt

dat.pham@choixanh.net

Mobile: 0908 279 259

028 3974 3179

Trần Ngọc Trí

Ngọc Trí

sales@choixanh.net

Mobile: 0937 209 279

028 3974 3179

Vũ Đào KT

Ngọc Đào

ketoan@choixanh.net

Mobile: 028 3974 3179

028 3974 3179

Vũ Văn Liêm

Văn Liêm

tieptan@choixanh.net

Mobile: 0932044844

028 3974 3179

Trần Ái Nhi

Ái Nhi

nhi.tran@choixanh.net

Mobile: 0949 666 895

028 3974 3179

Huỳnh Minh Tuấn

Minh Tuấn

sales@choixanh.net

Mobile: 098 65 234 79

028 3974 3179

Server

Support

info@choixanh.net

Mobile:

028 3974 3179

Phạm Quốc Đạt

Support

support@choixanh.net

Mobile: 028 3974 3179

028 3974 3179

Kỹ thuật Designer

Support

support@choixanh.net

Mobile: 028 3974 3179

028 3974 3179

Nguyễn Thế Hoàng

Thế Hoàng

sales@choixanh.net

Mobile: 0387260602

028 3974 3179

Bùi Văn Tú

Văn Tú

sales@choixanh.net

Mobile: 0938052079

028 3974 3179

SRV181

Support

info@choixanh.net

Mobile: 028 3974 3179

028 3974 3179

SRV170

Support

info@choixanh.net

Mobile: 028 3974 3179

028 3974 3179

Nguyễn Lê Thu Trinh

Thu Trinh

ketoan@choixanh.net

Mobile: 028 3974 3179

028 3974 3179

Đào Nguyễn Thanh Vân

Thảo Nguyên

tieptan@choixanh.net

Mobile: 028 3974 3179

028 3974 3179

Đặng Ngọc Thiên Thanh

Thiên Thanh

thanh.dang@choixanh.net

Mobile: 0932 78 68 38

028 3974 3179

SRV176

Support

tieptan@choixanh.net

Mobile: 028 3974 3179

028 3974 3179