Nguyễn Quang Tiến

Thanh Van

tieptan@choixanh.net

Mobile: 0932 784 744

028 3974 3179

KD Thiết kế web 1

Mobile: 028 3974 3179

028 3974 3179

Phòng KT thiết kế web

Mobile: 028 3974 3179

028 3974 3179

Thao

Mobile: 028 3974 3179

028 3974 3179

KD Nhân sự

Mobile: 028 3974 3179

028 3974 3179

KD Thiết kế web 2

Mobile: 028 3974 3179

028 3974 3179

Vũ Thị Đào

Ngọc Đào

dao.vu@choixanh.net

Mobile: 090 540 9299

028 3974 3179

Gia Đạt

Gia Đạt

dat.pham@choixanh.net

Mobile: 0908 279 259

028 3974 3179

Trần Ngọc Trí

Ngọc Trí

sales@choixanh.net

Mobile: 0937 209 279

028 3974 3179

Phòng kế toán

Ngọc Đào

ketoan@choixanh.net

Mobile: 028 3974 3179

028 3974 3179

Bùi Văn Tú

Van Tu

tieptan@choixanh.net

Mobile: 0938 052 079

028 3974 3179

Trần Ái Nhi

Ái Nhi

nhi.tran@choixanh.net

Mobile: 0949 666 895

028 3974 3179

Huỳnh Minh Tuấn

Minh Tuấn

sales@choixanh.net

Mobile: 098 65 234 79

028 3974 3179

Giám đốc

Ngọc Đào

giamdoc@choixanh.net

Mobile: 028 3974 3179

028 3974 3179

MB

Support

support@choixanh.net

Mobile: 028 3974 3179

028 3974 3179

Kỹ thuật Coder

Support

support@choixanh.net

Mobile: 028 3974 3179

028 3974 3179

Kỹ thuật Designer

Design

kythuat@choixanh.net

Mobile: 0938 789 974

028 3974 3179

Đặng Ngọc Thiên Thanh

Thiên Thanh

thanh.dang@choixanh.net

Mobile: 0932 78 68 38

028 3974 3179

SRV176

Support Team

tieptan@choixanh.net

Mobile: 028 3974 3179

028 3974 3179

Đào Nguyễn Thanh Vân

Thảo Nguyên

tieptan@choixanh.net

Mobile: 028 3974 3179

028 3974 3179

Tran Duong Thao Uyen

Thao Uyen

tieptan@choixanh.net

Mobile: 028 3974 3179

028 3974 3179

Lê Thị Cẩm Giang

Cẩm Giang

sales@choixanh.net

Mobile: 028 3974 3179

028 3974 3179

Bùi Văn Tú

Văn Tú

sales@choixanh.net

Mobile: 0938052079

028 3974 3179

Nguyễn Thị Kim Phụng

Kim Phụng

sales@choixanh.net

Mobile: 028 3974 3179

028 3974 3179

SRV181

server

info@choixanh.net

Mobile: 028 3974 3179

028 3974 3179

SRV170

Ha Long

info@choixanh.net

Mobile: 028 3974 3179

028 3974 3179

Lê Thị Bích Ngọc

Bích Ngọc

sales@choixanh.net

Mobile: 028 3974 3179

028 3974 3179

Trần Thị Ngọc Nhi

Ngọc Nhi

sales@choixanh.net

Mobile: 028 3974 3179

028 3974 3179

Nguyễn Lê Thu Trinh

Thu Trinh

tieptan@choixanh.net

Mobile: 028 3974 3179

028 3974 3179

Nguyễn Thị Thúy Kiều

Thúy Kiều

sales@choixanh.net

Mobile: 028 3974 3179

028 3974 3179